M.Krivuņecs pasniegs lekcijas RISEBA

Maģistra studiju programmas “Sporta vadība” ietvaros Biedrības “Latvijas Futbola Virslīga” valdes priekšsēdētājs Maksims Krivuņecs ir uzaicināts kā nozares eksperts.

Studiju programmas ietvaros viņš dalīsies ar savu futbola sfērā gūto pieredzi studiju modulī “Ekonomika un finanšu vadība sporta nozarē“, īpaši pievēršoties investīciju un sponsorēšanas jautājumiem sporta nozarē. Maģistra studiju programmas “Sporta vadība” ietvaros kā citi pasniedzēji būs Edgars Šneps (LBS), Agita Ābele (LASS, LSPA), Ivars Godmanis (RISEBA) un Raitis Keselis (LOK).

RISEBA piedāvā apgūt maģistra studiju programmu “Sporta vadība” kas ir vienīgā šāda programma Baltijas valstīs. Tā sniedz iespēju apgūt sporta vadības teorētiskās zināšanas saistībā ar to praktisku pielietojumu, balstoties uz eiropeisku un starptautisku pieeju sporta sistēmu vadībā, kā arī iegūt profesionālās, un vadības zināšanas gan sporta nozarē strādājošajiem, gan tiem, kas tikai plāno savu darbību saistīt ar sportavadību.

Apgūstot studiju programmu students iegūtās zināšanas spēs izmantot sporta nozares politikas izstrādē un analīzē. Valsts un privāto iestāžu vadībā, finanšu un cilvēkresursu plānošanā kā arī ekonomikas metožu izmantošanā. Vairāk informācijas: www.riseba.lv.